Revitalizace domu header

Studie revitalizace bytového domu

Naše společnost si uvědomuje růst nákladů spojených s užíváním bytového domu a proto nabízí svým
klientům možnost zpracování Studie revitalizace bytového domu. Ve spolupráci s odborníky z oblasti
energetiky, projekce, financování a realizace staveb je možné zajistit prohlídku Vašeho bytového domu
a zjistit největší úniky tepla (zateplení fasády, rekonstrukce a zateplení střechy a další).

Studii, kterou obdržíte, přináší o vašem bytovém domě mnoho zajímavých informací.
Zpravidla bývá využívána jako první představa o tom, jaký vliv by měla revitalizace bytového domu
na jeho vlastníky z pohledu úspor energií, plateb do fondu  oprav, zatížení úvěrem či případného získání dotace.
Vypracování studie nabízíme ve spolupráci s odborníky pro naše klienty zcela ZDARMA.

Pro více informací neváhejte kontaktovat:

Sekretariát společnosti
Tel: 354 524 411