logo idylaSpolečnost TEREA Cheb s.r.o.
informace o situaci na trhu
a k cenám za dodávku tepla od 1. 1. 2023

Vážení zákazníci, odběratelé tepla,

trvale se snažíme, abychom zajistili pro naše odběratele energie za co nejpříznivější ceny. Bohužel situace na energetickém trhu je stále velmi nestálá.
Toto se týká i extrémních výkyvů v nákupních cenách vstupů využívaných společností TEREA Cheb s.r.o. k výrobě tepelné energie. Jsme proto rádi, že vznikají opatření na snížení nákladů za energie, která v plné výši zohledňujeme v našich prodejních cenách.

Nejvýraznějším opatřením Vlády ČR ke zmírnění vysokých cen energií je tzv. zastropování cen plynu a elektřiny stanové nařízením vlády č. 298/2022 Sb. Dle § 4 výše uvedeného nařízení se toto opatření vztahuje také na dodávky plynu a převážnou část elektřiny spotřebovávanou k výrobě tepelné energie ve zdrojích provozovaných společností TEREA Cheb s.r.o.

Dodavatelé energií tak počínaje 1.1.2023 začnou společnosti TEREA Cheb s.r.o. zohledňovat předepsané maximální ceny, což bude mít významný dopad do kalkulačních položek ceny tepla. Cenu tepla budeme i nadále regulovat využitím náhradních paliv, pokud bude jejich cena nižší než cena zemního plynu. I v případě použití náhradního paliva LTO (lehký topný olej) nejsou překračovány požadované emisní limity.

Společnost TEREA Cheb, s.r.o. provozuje ve svých velkých kotelnách kogenerační jednotky (kombinovaná výroba tepla a elektrické energie)
a zisk z prodeje elektrické energie do sítě slouží ke snížení ceny tepelné energie směrem k zákazníkům. 

Alternativou, která do budoucna pomůže snížit závislost na zemním plynu, diverzifikuje zdroje paliv a povede ke snížení ceny tepla, by bylo rozšíření některých stávajících velkých zdrojů tepla o kotel na dřevní štěpku. Další možná alternativa (ZEVO) byla minulým vedením města Cheb ukončena.

Přes všechna výše uvedená opatření jsme nuceni cenu tepelné energie počínaje 1.1.2023 zvýšit v námi zásobovaných lokalitách.
(Cheb, Aš, Nebanice).

Aktuální ceník tepla i s cenami od 1. ledna 2023 najdete zde: CENA TEPLA

TEREA Cenik TEPLO 2K23 web od 0101

 

Děkujeme za Vaší důvěru.

Ing. Vojtěch Lapáček, Jednatel

Ing. Steffen Thomas Zagermann, Jednatel

TEREA Cheb, s.r.o.

V Chebu, 29. listopad 2022