Terea profil

Představujeme Vám společnost TEREA Cheb s.r.o. vznikla v roce 1994 jako společný podnik města ChebGELSENWASSER AG. Cílem založení této společnosti bylo získání prostředků na finančně velmi náročnou obnovu městského systému zásobování teplem v Chebu se systému spalujícího uhlí a těžký topný olej na zemní plyn. 

Terea history 01 Terea history 02 Terea history 03
Historické fotky dokumentující stav kotelen a ekologii provozu vytápění v Chebu v roce 1994.

Díky tomu došlo v následujících letech k přestavbě 20 kotelen spalujících uhlí a těžký topný olej, na kotelny spalující zemní plyn s kogenerační výrobou elektrické energie. Dále došlo k celkové rekonstrukci distribučního systému v délce 12 Km.

V roce 1995 pak došlo k navýšení základního kapitálu této společnosti na 240,1 mil. Kč, a to vkladem městského majetku na straně města Cheb a hotovostním vkladem ze strany GELSENWASSER AG. Výsledkem je současná struktura společníků, kdy město Cheb i GELSENWASSER AG drží každý 50 % podíl na společnosti TEREA Cheb s.r.o. k doplnění finančních prostředků na celý náklad rekonstrukce potom získala společnost TEREA Cheb s.r.o. příspěvek na investice a úrokové náklady od Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a reaktorové bezpečnosti (BMU), prostřednictvím Německé vyrovnávací banky (DtA) ve výši 5.2 mil. DM.

TEREA nemo

Výsledkem rekonstrukce je, že společnost TEREA Cheb s.r.o. dosahuje 86,5 % účinnost přeměny a dodávky tepla až ke konečnému spotřebiteli (92,0 % účinnost na kotelně, 5,5 % ztrát v distribuci zahrnující primární i sekundární rozvody).

Tím samozřejmě významně poklesla spotřeba paliva, které je hlavní nákladovou položkou v ceně tepla.

Současně TEREA Cheb s.r.o. zainvestovala obnovu a instalaci 84 domovních stanic ve všech zásobovaných objektech a dokončila instalaci 18.000 termostatických ventilů v bytech. Cílem bylo maximalizovat úspory energií na straně odběratelů a tím i optimalizace jejich plateb za teplo.
Odběr 50 GJ/a (data k 1.1.2012) Ceny vč. DPH

v současné době dále společnost TEREA Cheb s.r.o. provozuje částečně zásobování teplem ve městech - Františkovy Lázně, Nebanice, Plesná, AŠ a další.