Informace o zrušení příspěvku na teplo.
Jeho náhradou je zastropování cen energií! 

Vážení odběratelé tepla a teplé vody,

dovolujeme si Vás informovat, že nařízením vlády č. 299/2022 Sb. ze dne 5.10.2022 bylo zrušeno nařízení vlády č. 263/2022Sb (zrušen státní příspěvek na teplo pro rok 2023, tzv. úsporný tarif) a nahrazeno nařízením vlády č. 298/2022 Sb. s komplexnější pomocí v podobě stanovení maximálních cen odebíraného plynu pro teplárny
(tzv. zastropování cen plynu a elektrické energie).

Ve spolupráci s naším dodavatelem plynu si aktuálně upřesňujeme podmínky nároku na zohlednění výše uvedeného opatření v cenách námi odebíraného plynu od 1.1.2023. Veškeré přiznané zohlednění ze strany státu Vám bude v plné výši promítnuto do cen tepla platných od 1.1.2023. O změně ceny tepla a výši záloh budete standardně informováni.

Státní příspěvek na drahé energie pro rok 2022 by měl být v plné výši realizován prostřednictvím Vašeho dodavatele elektrické energie a to v souladu s nařízením vlády č. 262/2022 Sb. Tento příspěvek v sobě zahrnuje i příspěvek na topení bez ohledu na způsob vytápění domácnosti.

Rádi bychom závěrem poděkovali všem zástupcům vlastníků domů a SVJ, kteří se již zaregistrovali do našeho portálu https://portal.terea-cheb.cz/.  
Je to flexibilní a moderní způsob jak urychlit komunikaci v rychle se měnícím stavu legislativy apod.
Současně počítáme s tím, že zájemcům, kteří si tuto možnost zvolili při registraci, od roku 2023 zpřístupníme na našem portálu fakturaci, případně další potřebné informace.

Jménem Společnosti Vám děkujeme za Vaší důvěru v energeticky složitých časech.
I nadále Vám spolehlivě budeme přinášet teplou idylu do Vašich domovů.

V Chebu dne 10.10.2022

 

 

Ing. Steffen Thomas Zagermann                                      Ing. Martin Černík                                                                                 

jednatel společnosti TEREA Cheb s.r.o.                                 jednatel společnosti TEREA Cheb s.r.o.

 

logo cil snazeni