Sdeleni nadpis

Vážení zákazníci, vážení spoluobčané,

déle než 25 let společnost TEREA Cheb, s.r.o. vyrábí a dodává teplo pro Vaše domácnosti a obchodní provozy. Více než čtvrt století investujeme pravidelně vysoké částky do nejmodernějších technologií pro maximální efektivnost a optimalizaci námi dodávaného tepla a teplé vody za příznivou cenu. Zvláštní důraz klademe na ekologicky příznivý dopad na město a životní prostředí. Neustále hledáme optimální cesty…

Bohužel, v současné vážné a komplikované situaci v souvislosti s událostmi na Ukrajině a trendem zásadních energetických změn, které se velmi negativně propisují na trhu s energiemi, není schopen žádný zpracovatel energií reagovat bez zásadního navýšení cen.

Toto navýšení, společně s navyšujícími cenami všeho okolo nás, může mnohé domácnosti i firemní provozy skutečně nepříjemně zaskočit i dostat do složité obtížně řešitelné ekonomické situace.

Dovolíme si tímto důrazně apelovat, abyste v současné situaci přistupovali ke spotřebě tepla a hospodaření s ním, velmi zodpovědně a obezřetně. Žádáme Vás, omezte maximálně spotřebu nevyužitého tepla a spotřebu pro temperování vašich objektů. Věříme, že tato opatření jsou dočasná a pomohou nám bezpečně navrátit naše životy do obvyklých standardů v dohledné době. Složitá doba si žádá zásadní rozhodnutí. Ušetříte tím na vysokých nákladech za energie a sebe ušetříte možných nepříjemných důsledků v této turbulentní době.

Děkujeme za Vaší spoluúčast a porozumnění v nastalé situaci.

Váš tým TEREA

 

 

Tipy na jednoduché obecně známé a účinné úspory najdete zde.


Tipy na uspory ad