logo idylaSpolečnost TEREA Cheb s.r.o.
snižuje ceny za dodávku tepla
od 1. 5. 2023

Vážení zákazníci, odběratelé tepla,
naše společnost se trvale snaží zajistit co nejpříznivější ceny pro své odběratele.
Aktuální situace na energetickém trhu s dodávkou energií nezbytných pro výrobu a dodávku tepla
se příznivě projevuje i na konečné ceně dodávek tepla a teplé vody pro naše odběratele.

Oznamujeme Vám tímto, že od 1. května 2023 dochází ke snížení cen za dodávku tepla v námi zásobovaných lokalitách. 
(Cheb, Aš).

Aktuální ceník tepla i s cenami od 1. května 2023 najdete zde: CENA TEPLA

TEREA Cenik TEPLO 2K23 web od 0101

 

S uspokojením, že svým odpovědným přístupem k efektivnímu hospodaření s teplem úspěšně pomáháte
překlenout turbulentní časy způsobené objektivními externími vlivy, Vám děkujeme za Vaši důvěru.

Ing. Vojtěch Lapáček, Jednatel

Ing. Steffen Thomas Zagermann, Jednatel

TEREA Cheb, s.r.o.

V Chebu, 30. března 2023