Topná sezóna v Chebu zahájena.

Dle pravidel pro vytápění, zveřejněných ve Vyhlášce č. 194/2007 Sb., otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.
V souvislosti s touto vyhláškou a po vyhodnocení venkovních teplot byla dne 2. října zahájena topná sezóna 2023/2024.

TEREA topna sezona start

Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne
pod +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den. Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7.00, 14.00
a ve 21.00 hod., přičemž teplota měřená ve 21.00 hod. se počítá dvakrát.

Upozorňujeme majitele a správce vytápěných objektů, na potřebu zprovoznění odběrného tepelného zařízení v domech, zejména pak na spuštění oběhových čerpadel. Majitelům a nájemníkům bytů doporučujeme prověřit odvzdušnění otopných těles (radiátorů) a zkontrolovat si funkčnost regulačních ventilů (kohoutků) na radiátorech – stačí opakovaným zavřením a opětovným otevřením.  

 

Připomínky k dodávce tepla do domu lze v topné sezóně kdykoliv telefonicky oznámit
na dispečerské pracoviště TEREA Cheb s.r.o., tel. 603 578 201.