TEREA Keep Calm Covid

Aktuální téma koronavirus a teplá užitková voda
dodávaná společností TEREA Cheb s.r.o.

Rezervoárem této infekce, která napadá horní a dolní cesty dýchací, jsou nemocní lidé, kteří virus vylučují při kašlání, smrkání, kýchání. Nemoc se tedy šíří jednak kapénkovou nákazou (aerosolem v okolí nemocného), jednak osobním kontaktem s nemocným či povrchy, kterých se nemocný dotýkal. Je tedy nepravděpodobné, že by se nový koronavirus dostával do zdrojů surové vody (to platí celosvětově, ale v České republice, kde je polovina zdrojů podzemních). I kdyby se však do surové povrchové vody tento virus dostal, bude spolehlivě odstraněn a inaktivován stávající úpravou povrchové vody, která vždy obsahuje minimálně stupně koagulace, filtrace a dezinfekce.“

Stanovisko Národního referenčního centra (NRC) pro pitnou vodu k otázce přenosu nového koronaviru (SARS-CoV-2) pitnou vodou

Protože takto dodávanou studenou vodu od vodárenské společnosti, naše společnost dále ohřívá ve svých zařízeních na užitkovou teplou vodu, kterou pak dodává svojí sítí odběratelům.

Není-li předpokladu jeho zdrojového výskytu ve vodě studené, potom ohřátím této vody se může situace jenom zlepšit. (teplo ničí jakékoli zárodky čehokoli).