Teplosituace

Společnost TEREA Cheb s.r.o.
je nucena v důsledku energetické krize
přizpůsobit, doufáme přechodně, ceny tepla pro rok 2022

Vážení zákazníci, odběratelé tepla,

dovolte nám informovat vás o dalším vynuceném nárůstu ceny tepla pro rok 2022, a to ve všech lokalitách naší působnosti. Energetická krize, která zasáhla celou Evropu již v minulém roce, se bohužel nevyhnula ani naší společnosti.

Situace na trhu s energiemi je v porovnání s minulými lety mimořádná. Tak extrémní a skokový nárůst cen energií nebyl za dobu působnosti společnosti zaznamenán. Důvodů pro navýšení ceny plynu je více a situace na trhu je velmi turbulentní. Hlavní příčina je zřejmá a je jím aktuálně probíhající ruská invaze na Ukrajině,
resp. obavy ohledně možného přerušení dodávek ruského plynu do Evropy.
Český denní trh se zemním plynem se dostal nad hranici 250 EUR/MWh, a nejbližší měsíce se obchodují za obdobné ceny. Oproti loňskému roku tak cena plynu stoupla cca 15x. Cena tepla tak bude odrážet nestálý vývoj na trhu s plynem. 

Vážíme si Vaší dlouhodobé podpory a spolupráce a o to více nás mrzí, že cena tepla pro rok 2022 bude vzhledem k výše uvedeným okolnostem dramaticky vyšší než v roce předchozím. Zvýšení ceny tepla odpovídá trojnásobnému nárůstu nákladů na vytápění ve srovnání s předchozím rokem, přičemž vstupní náklady na energii vzrostly více než šestinásobně. Podíl nákladů na pořízení plynu na ceně tepla se tak zvýší z přibližně 45 % na téměř 90 %.

Vzhledem k raketovému nárůstu ceny zemního plynu s promítnutím do ceny tepla a predikovaným příznivějším klimatickým podmínkám, doporučujeme svým odběratelům, aby maximálně omezili odběr tepla případně teplé vody. I tak je možné docílit omezení množství primárního paliva potřebného k výrobě a snížení ceny. Společnost TEREA a její majitelé rovněž přijali několik opatření (např. omezení dodávek tepla do vybraných objektů, náhrada primárního paliva zemního plynu za ELTO, noční i denní snížení teploty tepla a teplé vody ve vybraných objektech, snížení výroby elektrické energie z kogeneračních jednotek aj.) ke zmírnění dopadu na cenu tepla, ale takové zvýšení ceny energie nemohou kompenzovat.

Pro průměrnou bytovou jednotku to znamená, že za teplo zaplatí přibližně 3 100 až 4 000 Kč měsíčně v závislosti na spotřebě (21-28 GJ).
Aktuální ceník pro jednotlivá místa najdete zde.

Je nutné uvést, že prudké zvýšení ceny tepla v roce 2022 je pouze odrazem prudkého zvýšení ceny plynu, nikoliv ostatních fixních nákladů v ceně tepla. Věříme, že nám i přes obtížnou situaci na trhu s energiemi zůstanete věrní a že společně toto obtížné období zvládneme.

V případě příznivějšího vývoje na trhu se zemním plynem budou ceny tepla upraveny ještě do začátku nové topné sezóny, která je nákladově nejnáročnější. Doufáme, že skokové zvýšení ceny tepla bude dočasným opatřením, a že se svět po dvou letech obtíží s COVID 19, problémy v zásobování a cenami materiálů, invazí na Ukrajinu, energetickou krizí atd. konečně vrátí do normálu.

TEREA Cheb, s.r.o.

V Chebu, 15. března 2022