logo idylaSpolečnost TEREA Cheb s.r.o.
přistupuje od září ke snížení ceny tepla pro rok 2022

Vážení zákazníci, odběratelé tepla,

situace na trhu s energiemi je v tomto roce poznamenána zejména ruskou invazí na Ukrajině a navazujícími souvislostmi. Společnost TEREA Cheb s.r.o. reagovala na vývoj energetické krize na začátku roku zvýšením ceny tepla z důvodu skokového nárůstu energií, zejména pak cenou zemního plynu, který slouží jako primární palivo pro výrobu tepla a teplé vody v našich kotelnách. Jak jsme avizovali v minulosti, budou postupně přijata opatření vztahující se ke zmírnění dopadů celkového meziročního navýšení ceny tepla.

Zároveň se částečně projevily úspory ze strany odběratelů. V této souvislosti, i přes stále nekončící turbulentní vývoj na trhu s energiemi a s tím spojenou nejistotou, budou ceny tepla od září 2022 sníženy.

Jsme rádi, že po skokovém zvýšení ceny tepla na začátku tohoto roku můžeme přistoupit k jeho dalšímu snížení. Celá záležitost byla dne 19. července 2022 projednána na zasedání dozorčí rady spol. TEREA Cheb s.r.o., která se vývojem a dopady energetické krize pravidelně zabývá. Zároveň jsme připraveni s jednotlivými zástupci odběratelů/ vlastníků řešit případné návrhy úsporných opatření týkajících se jejich nemovitostí.

Cena tepla v cenovou lokalitu Cheb bude od 1.9.2022 snížena na 1358,00 Kč/GJ + 10% DPH
a pro cenovou lokalitu Aš v průměru na 1367,00 Kč/GJ + 10% DPH.

 

Zmírnění dopadů energetické krize, která se projevila napříč státy EU a regiony ČR, připravuje také Vláda ČR prostřednictvím tzv. „Úsporného tarifu“, který by měl být pro soustavy centrálního zásobování schválen od září. O konkrétních opatřeních zmírňující dopady energetické krize v souvislosti s “Úsporným tarifem“ Vás budeme nadále informovat.

Je nutné uvést, že celkové meziroční zvýšení ceny tepla v roce 2022 je pouze odrazem prudkého zvýšení ceny plynu, nikoliv ostatních fixních nákladů v ceně tepla. 

Cena tepla pro rok 2023 bude určena na podzim tohoto roku na základě kalkulace. Cena tepla bude významně ovlivněna cenou zemního plynu, který je postupně nakupován.

Věříme, že nám i přes obtížnou situaci na trhu s energiemi zůstanete věrní a že společně toto obtížné období zvládneme. 

TEREA Cheb, s.r.o.

V Chebu, 22. července 2022

 

Aktualne zlevnujeme